Edams Mannenkoor Excelsior

opgericht 4 januari 1921

onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond

Mannenkoor Excelsior na afloop van het zomerconcert op 11 juni 2023 voor de Grote Kerk in Edam

=====================================================================================================

Bestuur

voorzitter:               Jan Radder                    telefoon 06.29537360

vice-voorzitter:        Henk Meekel                 telefoon 06.38329946

secretaris:               Ruurd Veldman              telefoon 06.20966888

penningmeester:      Henk Kraaij                   telefoon 06.53328541

algemeen lid:           Rien de Vries                telefoon 06.22948305


postadres:

Edams Mannenkoor Excelsior

Schoener 8

1132GK Volendam


mailadres: excelsior-edam@live.nl

web-beheerder: Simon Ruitenberg


Bijgewerkt tot: 1 mei 2024

Dirigent: Roland Bosma


Zingen in een ontspannen sfeer. Zingen is leuk.

Samen muziek maken is ongedwongen en (bijna) iedereen kan zingen.
=====================================================================================================

Wij zijn een vierstemmig mannenkoor zonder politieke of kerkelijke binding.


Waar mannenkoren van oudsher de reputatie hebben ‘zware’ muziek en veel Slavisch te zingen, is dat nu echt wel veranderd. Het is zelfs geheel onterecht dat dit beeld nog bestaat, want tegenwoordig is het repertoire veel gevarieerder, frisser en eigentijdser.

 

Een greep uit het huidige repertoire van het Edams Mannenkoor Excelsior: wij zingen Popmuziek en andere lichte muziek. Operette, licht klassiek en volksmuziek, Jiddisch, klassieke en operamuziek.

Maar ook Slavische muziek, fanfaremuziek en kerstliederen behoren tot ons repertoire. Meer informatie over ons repertoire vindt u elders op deze website.

 

Algemeen:

Ons koor bestaat momenteel uit 25 zangers. We hebben, ook in ledenaantal, een zeer rijke historie. Maar op dit moment zijn nieuwe leden van harte welkom! Kom gerust eens langs om 'de sfeer' te proeven en, wie weet, gelijk mee te zingen. 

Drempelvrees? Dat is bij ons niet nodig. U hoeft geen auditie te doen.


Onze repetitieruimte is in de Hulpkerk, Grote Kerkstraat 57 in Edam,

Wij repeteren hier elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, onderbroken door een kwartier pauze.

 

Lidmaatschap:

Alle jonge-, maar ook middelbare en oudere mannen die woonachtig zijn in onze regio kunnen lid worden. Mocht u wat verder van Edam wonen en u vindt het geen bezwaar om op donderdagavond een stukje te reizen, dan bent u ook van harte welkom.

Het lidmaatschap wordt in rekening gebracht op jaarbasis maar u kunt natuurlijk ook maandelijks betalen. De maandelijkse bijdrage is € 17,-

 

Podium:

Excelsior beschikt over een eigen podium, met meerdere secties en dus aanpasbaar, geschikt voor 45 tot ongeveer 120 personen.

Zie voor details de pagina 'Koorpodium Excelsior huren'.


'Noot van de voorzitter’


50 jaar lidmaatschap - erelid en ook nog steeds voorzitter van het

Edams Mannen Koor Excelsior

 

Op zondagmiddag 14 april was onze jaarlijkse feestmiddag in restaurant de Beurs van Edam. Ook de echtgenotes van de leden waren aanwezig om het nog gezelliger te maken. Er vonden enkele gezellige activiteiten plaats zoals de inmiddels traditionele bingo ter versterking van de clubkas en tot slot een loterij, waarvan de opbrengst hetzelfde doel had. Natuurlijk was er voor iedereen ook een hapje en een drankje.

Ook waren er enkele jubilarissen waar onder ik zelf. Ik werd toegesproken door Henk Bijvank, afgevaardigde van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, kortweg KNZV.  Dit was op zich natuurlijk al een hele eer voor mij.

Hij roemde mij voor mijn inzet voor het koor in de afgelopen 50 jaar. Dit omdat ik als 17-jarig jongetje al bij het koor kwam en al die tijd gebleven ben.  

Hij benadrukte daarbij vooral de laatste 23 jaar waarin ik voorzitter ben van dit prachtige koor. En passant liet hij weten dat hij zelf graag samen met zijn vrouw voor dit soort gelegenheden naar Edam kom omdat het er zo gezellig is. Vervolgens werd mij de ‘gouden verenigingsspeld’ opgespeld en kreeg ik de oorkonde van Henk overhandigd voor 50 jaar koorlidmaatschap. Daarna ontving ik bloemen van onze oud vicevoorzitter die mij ook feliciteerde namens allen koorleden.

Ik werd helemaal verrast toen Rien de Vries het woord nam om mij in een korte toespraak namens het koor te benoemen tot ‘Erelid’van het Edams Mannenkoor Excelsior. Dat ik hierdoor behoorlijk beduusd raakte hebben alle aanwezige koorleden (en hun dames) kunnen zien.

Het is voor mij een enorme eer en een groot genoegen om met ingang van heden ‘erelid’ te zijn van Excelsior. Dit eens te meer omdat er in de geschiedenis van het koor maar heel weinig ereleden benoemd zijn. Ik denk dat in de afgelopen 50 jaar aan ongeveer vier leden deze eer te beurt is gevallen. Ik vind het dan ook geweldig dat ik tot dit selecte gezelschap mag behoren. Er werd nooit zo ruimhartig mee omgegaan en dat hoort natuurlijk ook zo bij zo’n bijzondere onderscheiding.

In mijn dankwoord memoreerde ik dat in 1974 het negentiende koorlid was van een koor dat later uitgroeide tot wel 63 leden bij het 60-jarig bestaan. Door de jaren heen zijn er veel zangers afgevallen en er zijn er nu nog 23 over Daarom is mijn dringende wens dat er snel nieuwe zangers bijkomen want het zou toch zonde zijn als Edam over een tijdje geen mannenkoor meer heeft. Ons muziekkeuze is de laatste paar jaar al meer vernieuwd. Wij hopen dat dit de mannen in onze regio meer zal aan spreken Dus mannen uit de regio Waterland en Purmerend kom op. Elke donderdag avond in de hulpkerk 20.00 uur adres Grote kerk straat 57 Edam


Met vriendelijke zanger groet, voorzitter en erelid Jan Radder


Noot van de redactie: de penningmeester laat weten dat de lijst van ereleden

aanmerkelijk langer is dan 4 of 5. Zie hiervoor de geschiedenispagina.

Jarigen in mei en juni;


11 mei  - Simon Ruitenberg

10 juni - Cor Sanders


Wij feliciteren beide heren van harte en wensen ze nog vele jaren in gezondheid en geluk.

Met daarbij de wens dat ze nog vele jaren mogen zingen bij het koor.

===================================================================================================

Agenda 2024  


Zuiderzeebalade in Waterland.

Op 8 juni wordt in diverse plaatsen in Waterland het lied de Zuiderzeebalade gezongen met een tamboerkorps. Het wordt per locatie gezongen door een lokaal koor. Het Edams Mannenloor Excelsior is uitgenodigd om dit lied in Edam te zingen en om ook een aantal stukken uit het eigen repertoire ten gehore te brengen. Plaats van optreden is de Dam in Edam.


Donderdag 24 oktober 2024

Op deze donderdagavond treden we op in de Friese Vlaak. Dit concert wordt gegeven op onze reguliere repetitieavond. het precieze tijdstip van aanvang wordt nog bekend gemaakt.


Zondag 1 december 2024

Samen met de Stembent geven we op deze middag, aanvang 15.00 uur, een (Kerst)concert in de RK Nicolaaskerk aan de voorhaven 124 in Edam. Ook over dit concert zal nog nadere informatie worden verstrekt.Meer informatie over het jaarprogramma 2024 volgt zodra deze beschikbaar is.


===================================================================================================  

Terugblik feestmiddag en huldiging:


Op zondagmiddag 14 april vond in restaurant 'De Beurs' weer de jaarlijkse

feestmiddag plaats. Een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en

een drankje, de traditionele Bingo en een uitstekend diner geserveerd door

het restaurant. Zoals gebruikelijk werden ook enkele koorleden gehuldigd en

dat waren er deze keer 3. Reden voor de heer Henk Bijvank om als gedele-

geerde van het KNZV naar Edam af te reizen. Dit vanwege het bijzonder

jubileum  van voorzitter Jan Radder die inmiddels 50 jaar lid is van Excelsior

en daarmee, na Piet Buitenhuis, het koorlid met de meeste dienstjaren bij

Excelsior. De heer Bijvank stond in een uitgebreid verhaal stil bij alle

verdiensten die Jan in die lange periode toe te wijzen zijn. Vervolgens kreeg

Jan de speld met bijbehorende oorkonde uitgereikt. Tot zijn grote verrassing

liet vervolgens Rien De Vries hem namens het bestuur weten dat hij bij deze

werd voorgedragen voor het erelidmaatschap van Excelsior, een suggestie die

door de aanwezige koorleden met applaus werd begroet. Het verbaasde

niemand van de aanwezigen dat Jan, toch bekend als een nuchtere Edammer,

hierdoor enigszins geëmotioneerd raakte. Ook de koorleden Henk de Boer,         Jan ontvangt de bij zijn onderscheiding behorende oorkonde

30 jaar, waarvan een flink gedeelte bestuurlijk actief en André Bolwidt 5 jaar

lid werden in het zonnetje gezet. 


           v.l.n.r. Henk de Boer, Henk Bijvank, Jan Radder en André Boldwidt                                  Jan Radder, samen met Rien De Vries, overhandiging oorkonde erelidmaatschap De Bingo verliep wat je noemt heel gezellig. Er werd veel gelachen en gepraat waardoor zo af en toe het opgenoemde bingogetal herhaald moest worden. Maar niet getreurd, de sfeer bleef er goed in zitten. 

Bij de verloting was Sam Koole de gelukkige winnaar van de boodschappenmand die hij dan ook graag van de voorzitter in ontvangst nam. Dit wel met de boodschap om hem voor de verloting van volgend jaar weer 'goed gevuld' in te leveren.


Hierna werd door de bediening van het restaurant een uitstekend diner geserveerd waarvan smakelijk werd gegeten.


Ja, en daarna was het zomaar voorbij, een middag die was omgevlogen en die mooie herinneringen achterliet bij de aanwezigen.


Voor meer foto's kunt u een kijkje nemen in de fotogalerij,

Downloaden is toegestaan.

unsplash